Mga batas ng mga dating pamahalaan

Posted by / 18-Aug-2017 03:27

Pero kung pipiliin mong huwag magbigay ng data na kailangan para makapagbigay ng produkto o tampok, maaaring hindi mo magamit ang produkto o tampok na iyon.

Ang data na kinokolekta namin ay nakadepende sa konteksto ng iyong mga pakikipag-ugnayan sa Microsoft, sa mga pinipili mo, kasama ang iyong mga setting ng pagiging pribado, at sa mga produkto at tampok na ginagamit mo.

Halimbawa, kumukuha kami ng: Mga interes at paborito.

Nangongolekta kami ng data tungkol sa iyong mga interes at paborito, gaya ng mga team na sinusubaybayan mo sa isang sports app, mga programming language na gusto mo, mga stock na sinusubaybayan mo sa isang app sa pananalapi, o mga paboritong lungsod na idinagdag mo sa isang app para sa lagay ng panahon.

Ginagamit ng Microsoft ang data na kinokolekta namin para sa tatlong pangunahing layuning inilarawan nang mas detalyado sa ibaba: (1) para magpatakbo ng aming negosyo at magbigay (kasama ang pagpapahusay at pagpe-personalize) ng mga produktong inaalok namin, (2) para magpadala ng mga pakikipag-ugnayan, kasama ang mga pampromosyong pakikipag-ugnayan, at (3) para magpakita ng advertising, sa sarili naming mga produktong sinusuportahan ng advertising tulad ng MSN at Bing, o sa mga produktong inaalok ng mga third party.

Para magawa ang mga layuning ito, pinagsasama namin ang data na kinokolekta namin para magbigay sa iyo ng mas tuluy-tuloy, hindi nagbabago at naka-personalize na karanasan.

Halimbawa, ang hindi tumpak na data tungkol sa lokasyon ay kinabibilangan ng isang lokasyong nanggaling sa iyong IP address o data na isinasaad kung nasaan ka nang hindi gaanong tumpak, gaya ng sa antas ng lungsod o postal code. Kinokolekta namin ang nilalaman ng iyong mga file at pakikipag-ugnayan kapag kailangan para makapagbigay sa iyo ng mga produktong ginagamit mo.

Halimbawa, kung magpapadala ka ng file gamit ang Skype sa iba pang gumagmait ng Skype, kailangan naming kolektahin ang nilalaman ng file na iyon para mapakita ito sa iyo at sa iba pang gumagamit ayon sa inaatas mo.

Kukunin namin ang iyong pangalan at apelyido, email address, postal address, numero ng telepono, at iba pang katulad na data ng pakikipag-ugnayan. Kukunin namin ang mga password, hint sa password, at katulad na impormasyon hinggil sa seguridad na ginagamit para sa pagpapatunay at pag-access sa account. Kumukuha kami ng data tungkol sa iyo gaya ng iyong edad, kasarian, bansa at gustong gamiting wika. Nangongolekta kami ng data na kailangan para iproseso ang iyong pagbabayad kung mayroon kang bibilhin, gaya ng iyong numero ng paraan ng pagbabayad (gaya ng numero ng credit card), at ang security code na nauugnay sa iyong paraan ng pagbabayad. Nangongolekta kami ng data tungkol sa iyong device at kung paano ka nakikipag-ugnayan at ang iyong device sa Microsoft at aming mga produkto.Kung ginagamit mo ang Mga Online na Serbisyo para sa Enterprise, nangongolekta ang Microsoft ng Data ng Customer (kasama ang nilalaman), Data ng Suporta, at Data ng Administrator, na binibigyang-kahulugan sa seksyong Mga Produkto para sa Enterprise at Developer sa ibaba.Kinokolekta din namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin at ang nilalaman ng mga mensaheng ipinapadala mo sa amin, tulad ng feedback at mga review ng produkto na sinusulat mo, o mga tanong at impormasyong ibinibigay mo para sa suporta sa customer. Ipinapaliwanag ng pahayag ng pagiging pribado na ito kung anong personal na data ang kinokolekta ng Microsoft mula sa iyo, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan namin sa iyo at sa pamamagitan ng aming mga produkto, at paano namin ginagamit ang data na iyon.Nag-aalok ang Microsoft ng maraming produkto, mula sa mga server na produkto para makatulong na magpatakbo ng mga negosyo sa buong mundo, mga device na ginagamit mo sa iyong bahay, software na ginagamit ng mga mag-aaral sa paaralan, at mga serbisyong ginagamit ng mga developer para makagawa at makapag-host ng makabagong teknolohiya.

mga batas ng mga dating pamahalaan-80mga batas ng mga dating pamahalaan-3mga batas ng mga dating pamahalaan-87

Kapag nakipag-ugnayan ka sa amin, tulad ng suporta para sa customer, ang mga pag-uusap sa telepono, o mga sesyon sa chat sa pamamagitan ng aming mga representante ay maaaring subaybayan o i-record.